V okolie Veľkého Medera nájdete veľa možností trávenia voľného času.

Prehliadka neďalekého  vodného diela v Gabčíkove

Vodné dielo Gabčíkovo bolo pôvodne projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na európskom veľtoku Dunaj. Časť sústavy – Vodné dielo stupeň Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992. Tvoria ho dva hlavné objekty: vodná elektráreň a plavebné komory. Bol postavený na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Komory sú situované na ľavej strane rieky, elektráreň vpravo. Ponad vodný stupeň vedie 10 metrov široký cestný most. Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra a umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra. Preplavovanie je riadené z dozorne, ktorá je situovaná na tridsaťmetrovom pilieri. Vybudovaním vodného diela sa diahla regulácia výšky hladiny Dunaja – celoročná splavnosť riekypre lode, stabilizácia vlastností dna a prúdu rieky a toku rieky znamenala zlepšenie environmentálnych parametrov – zvýšenie kvality pitnej vody a zastavenie poklesu podzemnej vody, ktorý nastal ako dôsledok uzatvárania meandrov, prehlbovania riečneho koryta atď. (zlepšili sa tým podmienky pre poľnohospodárstvo a zastavilo sa vysychanie lužných lesov. Vodné dielo Gabčíkovo bolo pôvodne projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Časť sústavy – Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992. Na snímke pohľad na prevádzku ľavej plavebnej komory Vodného diela na stupni Gabčíkovo. FOTO TASR – Štefan Puškáš, 16. 8. 2012

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár